ADRESA de Notificare a încălcării drepturilor Operatorului delegat și de limitare/suspendare pe perioadă nedeterminată, în consecință, a activitățiilor din cadrul Serviciului public de Salubritate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a Municipiului București