Comunicat al Compania Romprest Service SA privind
semnarea Minutei din data de 25 august 2021

Pentru toti cei interesati

Avand in vedere interesul constant manifestat de mass-media si opinia publica fata de acest subiect,

Compania Romprest Service intelege sa prezinte public cronologia etapelor care au condus la incheierea Minutei cu Primaria Sectorului 1, avand drept garant al oportunitatii si legalitatii Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, prin semnatura Domnului Prefect Alin Stoica.

Asa dupa cum se cunoaste, in perioada starii de alerta, Prefectul capitalei a organizat intalniri zilnice la care a invitat atat reprezentanti ai Primariei Sectorului 1 cat si ai operatorului delegat, Compania Romprest Service SA. In cadrul acestora, Prefectul a fost informat continuu asupra prestatiilor Romprest, inclusiv prin raportarea cantitatilor de deseuri colectate si transportate, precum si asupra tuturor aspectelor privind situatiile concrete din teren, produse prin contractarea de catre Primarie a unui salubrist suplimentar, pe baza de contract temporar.

In data de 19 august 2021, Primaria Sectorului 1 Bucuresti a transmis operatorului delegat Romprest adresa A271 din 19.08.2021 (a se vedea facsimil), prin care solicita, pentru o perioada limitata de doua luni, prestarea unor programe reduse, invocand bugetul aprobat si lipsa unor realocari guvernamentale. Evident, la aceasta propunere Romprest a raspuns imediat, aratand disponibilitatea de a o analiza.

In cadrul intalnirii din data de luni, 23 august 2021, la sediul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, a avut loc o discutie institutionala in care partile au manifestat respect fata de pozitia fiecareia si au aratat ca sunt constiente de situatia creata si ca vor face un efort comun pentru a asigura starea de curatenie in Sectorul 1.

Astfel, s-a convenit de principiu ca Primaria, pe de o parte, va efectua o plata partiala din restantele inregistrate, intr-un termen foarte scurt, si va asigura plata integrala si la termen a prestatiilor curente incepand cu luna iunie 2021, iar operatorul, pe de alta parte, va accepta pentru o perioada de doua luni propunerea Primariei de prestare a unor programe cu frecvente reduse, urmand ca, dupa analizarea acestor propuneri, in cadrul unei noi intalniri, programata pentru miercuri, 25 august 2021, partile sa convina amiabil asupra tuturor aspectelor operationale si financiare.

In data de 25 august 2021, Romprest a venit in intampinarea solicitarilor Primariei si a prezentat o estimare a bugetului pentru lunile septembrie si octombrie 2021, in considerarea propunerii Primariei de reducere a frecventelor programelor de salubrizare stradala. Avand drept garant al oportunitatii si legalitatii semnatura Prefectului capitalei, reprezentantii Primariei Sectorului 1 si ai Romprest au incheiat Minuta care consemneaza termenii acordului, urmand ca in data de 27 august 2021 sa fie semnat un Protocol, ce va fi aprobat in Consiliul Local al Sectorului 1, prin care se vor pune in executare cele asumate de catre parti.

Romprest doreste sa isi exprime aprecierea fata de atitudinea responsabila si proactiva manifestata in cursul acestor intalniri de catre Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, prin Domnul Prefect Alin Stoica, precum si fata de discursul echilibrat al reprezentantului Primariei Sectorului 1, Domnul Viceprimar Oliver Paiusi. Apreciem ca, prin aceasta noua abordare a Primariei Sectorului 1 fata de relatia institutionala cu Romprest, in calitate de operator delegat, se va putea evita, in viitor, escaladarea unor diferende a caror rezolvare este la indemana partilor prin aplicarea clauzelor contractuale, fara a periclita continuitatea serviciului public de salubrizare in Sectorul 1.

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA