Comunicat al Compania Romprest Service SA privind semnarea Protocolului din data de 27
august 2021

Compania Romprest Service SA informeaza asupra semnarii Protocolului prin care se asigura, pentru o perioada de doua luni, septembrie si octombrie 2021, continuitatea serviciului de salubritate in Sectorul 1. Protocolul a fost semnat in cursul zilei de astazi, 27 august 2021, la sediul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti.

Prin acest Protocol au fost reglementate atat modalitatea temporara de prestare a activitatii de salubrizare stradala pentru urmatoarele doua luni, septembrie si octombrie 2021, cat si modalitatea de plata a prestatiilor pana la sfarsitul lunii octombrie 2021.

Urmeaza ca, in cursul lunii octombrie, sa se convina asupra conditiilor in care va continua derularea contractului după data de 1 Noiembrie 2021. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA