Prezentare

[PREZENTARE] După primul proiect finanţat din fonduri structurale europene prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală” – care a avut ca scop atragerea de forţă de muncă defavorizată, de creştere a integrării sociale şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. se preocupă în continuare de dezvoltarea resurselor umane asigurând acces şi participare la formare profesională continuă printr-un al doilea proiectul finanţat din fonduri europene POSDRU – „Angajaţi calificaţi” – furnizarea de cursuri de calificare și recalificare a angajatilor în vederea obtinerii unor calificări complete, acordarea de facilităti pentru angajatii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare. [DESCRIERE CURSURI – ORGANIZARE, DURATĂ] Cursurile de [...]

Descriere

ANGAJATI CALIFICATI Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltrea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeste in Oameni” POSDRU/108/2.3/G/79230 Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”   COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. are experienta vasta in implementarea activitatilor si proiectelor care necesita si propun calificarea si recalificarea salariatilor, prin formarea profesionala continua, dar si in validarea si certificarea in cadrul centrului propriu autorizat de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale si certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor FPC. Detinand autorizatii de formare profesionala pentru doua calificari profesionale, S.C.Compania Romprest Service S.A [...]

Obiective

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de intervenţie nr. 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” Titlul proiectului: „ANGAJATI CALIFICATI” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79230   OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin activitati destinate calificării si recalificării angajatilor, obtinand astfel o crestere a nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, în contextul societatii bazate pe cunoastere. OBIECTIVE SPECIFICE: (1) Furnizare de cursuri de calificare si recalificare a angajatilor in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificări complete; (2) Acordare de facilitati [...]

Calendar evenimente

Comunicat de presă - 12 deptembrie 2012 Activitate An I An II ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec ian feb mar apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 A 1 Activitati de informare si publicitate                          [...]

Stiri

29.04.2013 ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ANGAJAŢI CALIFICAŢI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în Oameni” POSDRU/108/2.3/G/79230 Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”               S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. anunţă finalizarea cu succes a proiectului „ANGAJAŢI CALIFICAŢI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeste in Oameni”, în baza contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79230 încheiat cu OIPOSDRU CNDIPT [...]

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariatsalubritate@romprest.eu


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.eu
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Politica de confidentialitate | Politica de cookies |

ANSPDSC | Protectia Consumatorului