Grija pentru tot ce te înconjoară

Logistică

"Investim în evoluţie!"

O sursă de investiţie progresiva.

În segmentul de dezvoltare
Credem în progres. Motiv pentru care am investit în extinderea domeniului de activitate şi, implicit, în lărgirea pachetului de servicii oferite clienţilor şi partenerilor noştri.

În profesionalism
Am angajat un număr mare de specialişti care să gestioneze şi să manevreze peste 600 de utilaje specifice activităţilor derulate. Punem accent pe performanţă şi calitate; abordăm o politică de management care să întrunească toate cerinţele clientului.

În tehnologie ultra-modernă
Am investit peste 35 de milioane de Euro de-a lungul timpului în parcul auto. Prin aceste investiţii în dotări ultramoderne am reuşit să construim un business solid şi să ne menţinem avantajele strategice, pe care ni le impunem cu exigenţă. Flota de profil a companiei, formată din utilaje de talie mare, mijlocie şi mică, formează un parc impresionant.

Pentru natură
Urmărim bunăstarea generaţiilor viitoare şi, de aceea, suntem dedicaţi protejării mediului. Acest lucru este reflectat în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor.

Maximizăm valoarea resurselor, în timp ce minimizăm impactul asupra mediului. Astfel, ne adaptăm practicile la cele mai noi reglementări de mediu din Europa. Ne asigurăm că întreaga paletă de consumabile utilizate în procesul tehnologic este 100% ecologică şi înnoim anual parcul auto.

Am investit în recipienţi speciali, aferenţi desfaşurării procesului de colectare selectivă: pe domeniul public am ales strategic zonele de amplasare a recipienţilor pentru colectarea diferenţiată a deşeurilor, am dotat toate instiţutiile de învăţământ din sectoarele în care ne desfăşurăm activitatea şi am distribuit gratuit la asociaţiile de locatari saci în vederea pre-colectării selective.

În economisirea timpului
Am dezvoltat propria bază operaţionala pentru a deservi compania cu servicii in-house.

1. Lucrăm într-un mediu profesionist. ştim că succesul pe termen lung se bazează pe o forţă de muncă puternică, permanentă şi diversă. În cadrul bazei operaţionale am dotat corespunzător spaţii administrative pentru a ne desfăşura activitatea într-un climat sănătos.

2. Funcţionarea eficientă a companiei constă în organizarea corespunzătoare: am construit depozite proprii generoase pentru materiale şi produse destinate activităţilor de salubritate şi am dezvoltat stocuri pentru material anti-derapant, recipienţi pentru deşeuri, instrumente de lucru, containere şi cupe pentru deşeuri, piese de schimb auto etc.

3. În bază operaţională, beneficiem de garaj şi parcare în care autovehiculele speciale sunt pregătite în vederea desfăşurării activităţii - 24h din 24. Toate utilajele noastre sunt conforme normelor Euro5.

4. Dispunem de spălătorie proprie şi staţie de decontaminare (auto şi recipienţi de deşeuri). Instalaţiile de alimentare cu apă funcţionează cu apă recirculată, iar colectarea apelor uzate se face în fosa existentă la locul construcţiei, conform autorizărilor deţinute.

5. Avem grijă constant de utilajele proprii prin activităţi periodice de revizie, întreţinere şi reparaţii, realizate în secţii diferite din service-ul auto propriu.

6. Asigurăm alimentarea cu apă la baza operaţională, ce deserveşte operaţiunilor de salubritate (prin preepurarea apei uzate, preluând-o pe aceasta prin vidanjare cu resurse proprii).



Personalul Romprest

Resursele umane ne reprezintă compania. Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa, iniţiativa şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale. Angajaţii au capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării celorlalte resurse. Principalele noastre obiective în Departamentul Resurse Umane sunt: - Instituirea unui mediu de siguranţă pentru angajaţi; - Crearea perspectivelor de promovare şi de creştere profesională; - Acces gratuit la formare profesională, atât prin organizarea de cursuri interne de calificare şi recalificare, cât şi prin participarea salariaţilor la cursuri externe în baza Planului de formare profesională. Aplicăm la nivelul companiei un concept obligatoriu în contextul economic actual, cel de Management al performanţei la nivel strategic. Considerăm că pentru eficientizarea organizaţională şi operaţional [...]

Segmentele Companiei

Anunt

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA aduce la cunostința colaboratorilor și clienților săi că Divizia Salubritate si Biroul Vanzari (contractare) isi desfasoara activitatea in sediul din Bdul. Poligrafiei nr.1C, sector 1, Bucuresti (Cladirea Ana Holding, acces prin parcarea hotelului Crowne Plaza).

Telefoane de contact

Tel: +4 021.668.1050/ 1084/ 1087

+4 021.206.3600/ 3699

Fax: +4 021.206.3626
+4 021.206.3628

Call Center: 021 9460

E-mail: secretariatsalubritate@romprest.eu


NEWSROOM


MEDIA

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Tel: +4 021 306 7000/29
Fax: +4 021 306 70 28
Call Center: 021 9460
office@romprest.eu
B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, Bucuresti
CIF: RO 13788556
J403673/28.03.2011

Certificări ROMPREST

ISO 9001:2015  •  ISO 14001:2015  •  ISO/IEC 27001:2018  •  ISO 45001:2018


Politica de confidentialitate | Politica de cookies | Prelucrarea datelor privind starea de sanatate

ANSPDSC | Protectia Consumatorului